Om Oss

Soon Sjøskole er en alternativ maritim ungdomsskole som ble etablert i 1989 som en      privat stiftelse.

Soon Sjøskole er en friskole, fullfinansiert av staten. Skolen har eksamensrett.

Det er ikke foreldrebetaling for skoleplassen.

 

Ansatte på  Soon Sjøskole har lang og bred erfaring fra både skole og annet arbeid med ungdommer.

 

I undervisningen fokuseres det på trivsel og mestring, og lærerne setter, i samarbeid med elevene, individuelle mål. Hver enkelt elev er kjent med at lærerne har høye forventninger til at oppgaver kan løses. Tilrettelagt undervisning er et incitament til mestring.

 

I 2017 gikk vi i samarbeid med Forsvarsbygg for å etablere skolen på Oscarsborg Festning i Drøbaksundet.

 

Skolen flyttet ut på Oscarsborg 01.08.18 i 1. etasje på bygget som heter Gymsalen.