Skoleåret 2023/24

MÅNED

SKOLEDAGER

FERIE OG FRIDAGER

AUGUST

11

Første skoledag:  torsdag 17.8

14.8-16.8 Plandager 

SEPTEMBER

21

OKTOBER

17

Høstferie uke 40, 2.10 til 6.10

NOVEMBER

22

DESEMBER

13


Siste skoledag før jul tirsdag 19.12

JANUAR

21

Første skoledag etter jul for elevene onsdag
03.01   Plandager 02.01

plandager 25. og 26.

FEBRUAR

16

Vinterferie uke 8, 19.02 til 23.02

MARS

16

Påskeferie 25.03 t.o.m 01.04

APRIL

21


MAI

18

01.05, 09.05, Kr.himmelfatsdag 10.05 plandag, 17.05,  20.05


JUNI

15

Siste skoledag fredag 21.06

SUM

190


Telefon: 64985090