Standpunktkarakterer

Faglærere setter standpunktkarakter for elevene. Grunnlaget for standpunkt er kompetansemålene i kunnskapsløftet for hvert fag og elevene får karakter etter måloppnåelse. Standpunktkarakteren må baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser kompetansen eleven har i faget, heter det i forskrift til opplæringsloven.

 

Varsling

Skolen og eleven har begge plikt til å måle/vise elevens kompetanse. Hvis skolen mangler grunnlag for vurderingen, skal dette varsles. I tillegg skal alle elever som står i fare for å få karakterene Ng og Lg i orden og/eller adferd varsles om dette.

 

Klage på standpunktkarakterer

Elev og foreldre har klagerett på alle standpunktkarakterene, en klage må være sendt til skolen innen 10 dager etter kunngjøring av karakterene. Egen informasjon om standpunktkarakterer og klagerett legges ved karakterene når de publiseres.

 

Føring av fravær – søknad om fratrekk på vitnemålet

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

- helseårsaker jf. forskrift til opplæringslova §3-41 fjerde ledd

- innvilget permisjon jf. Opplæringslova §2-11


WHAT PEOPLE SAY