Soon Sjøskole                                

  Sundbrygga1, 1443 Drøbak        Telefon: 64985090                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                   Søknad om opptak ved Soon Sjøskole                                                         


Skoleåret: _______________

 


Dato:______________________                                                         Elevens navn: ______________________________________________________________Adresse:__________________________________________________________________Postnummer: _________________ Sted: _______________________________________Tlf. privat: ___________________________________Elevens mobilnummer: _________________________Elevens fødselsnummer (11 siffer): _____________________________________________
Elevens klassetrinn :____________Foresattes navn: _________________________________________ tlf.: _______________Foresattes navn: _________________________________________ tlf.: _______________Foresattes e-postadresse:___________________________________Tidligere skole: __________________________________________  tlf: _______________Vi søker herved vår datter/sønn inn som elev ved Soon Sjøskole skoleåret ______.


Vi gir tillatelse til at Soon Sjøskole opprettholder kontakten med tidligere skole.______________________________  _____________________________

              signatur foresatte                                                  signatur foresatte
Kontaktperson ved tidligere skole: _________________________________